Bezpieczeństwo danych osobowych i polityka cookies

§ 1. Bezpieczeństwo danych osobowych

1. Kto jest administratorem Twoich danych?
Administratorem danych osobowych (zwanym dalej administrator) jest Ekopolar Bartłomiej Ruciński, z siedzibą w
Ostródzie, ul. Szosa Elbląska 4, 14-100 Ostróda.

Administrator wprowadza Bezpieczeństwo danych osobowych i politykę plików cookies, zwaną dalej „Polityką”.
„Użytkownik” to osoba odwiedzająca stronę internetową oraz jej podstrony, zwaną dalej „serwisem”.
Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza lub poda w trakcie kontaktu z
Administratorem, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa, a przede
wszystkim rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.
Z Administratorem można się za pośrednictwem adresu e-mail: rezerwacja@statkiempotrawie.com.

2. Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Użytkownik korzystając z serwisu może w celu skontaktowania się z Administratorem wypełnić odpowiedni
formularz znajdujący się na stronach Serwisu. W polach formularza wymagane jest podanie określonych danych
osobowych. Twoje dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu wynikającym z formularza, który wypełniłeś
lub zamierzasz wypełnić.

Jeśli użytkownik wysyła do Administratora wiadomość bezpośrednio na adres e-mail lub wykonuje połączenie
telefoniczne. To dane są przetwarzane w zakresie i celu związanym z żądaniem Użytkownika np. w celu
odpowiedzi na pytanie, które zostało zadane lub wykonania jakiejś czynności na polecenie Użytkownika.
Podczas wizyty użytkownika w naszych serwisach pewne dane będą zbierane automatycznie. Chodzi głównie
o takie dane jak adres IP, czy dane pozyskane za pośrednictwem identyfikatorów cookie i innym podobnym
technologiom. Dane zebrane przez nas automatycznie wykorzystywane są w celu wykonania transmisji
komunikatów w naszych serwisach, jak też w celu dostarczenia żądanych przez użytkownika usług.

Pliki cookies zbieramy w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryny, a także do mierzenia
skuteczności przeprowadzanych akcji w ramach serwisu. Pliki cookies umożliwiają nam również zbadanie
preferencji użytkowników i tym samym stałe podnoszenie jakości świadczonych przez nas usług.
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do
udzielenia odpowiedzi na wiadomość Użytkownika i rozwiązania sprawy przedstawionej w trakcie kontaktu
Użytkownika z Administratorem lub prawidłowego funkcjonowania serwisu.

3. Czy możemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym
interesem administratora jest prowadzenie marketingu Administratora i jego usług, a także analizowanie czy
Użytkownik zapoznaje się z serwisem oraz które z zawartych w nich treści interesują go najbardziej.
W przypadku udzielenia odpowiedzi na pytanie Użytkownika oraz rozwiązanie przedstawionej przez Użytkownika
sprawy podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy.
Administrator na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania
na podany adres e-mail informacji marketingowych. Zgoda, wyrażona przez Użytkownika może zostać w każdej
chwili odwołana. W przypadku wyrażenia zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie
także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia
16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

4. Dla kogo przekazujemy Twoje dane osobowe?
Dane Użytkowników nie będą udostępniane na rzecz innych podmiotów za wyjątkiem podmiotów do tego
upoważnionych. Administrator informuje Użytkowników, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty
zajmujące się hostingiem (przechowywaniem) danych osobowych Serwisu, podmioty zajmujące się

administrowaniem strony oraz dostawcy narzędzi służących do analityki serwisu oraz wysyłania newsletterów.
Administrator może w drodze pisemnej umowy powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie Twoich danych
osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla realizacji usługi.

5. Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

a) W zakresie prowadzenia działań marketingowych przez Administratora do momentu wyrażenia przez
Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub
odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail:
rezerwacja@statkiempotrawie.com.

b) Dane osobowe przetwarzane w związku z nawiązaniem kontaktu przez Użytkownika z Administratorem będą
przetwarzane przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika i rozwiązanie
poruszonej w niej sprawy.

c) W zakresie analizy i statystki czy Użytkownik zapoznaje się z serwisem oraz które z zawartych w nich treści
interesują go najbardziej do momentu wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego
przetwarzania danych osobowych w tych celach.

6. Jakie prawa Tobie przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Użytkownik ma prawo dostępu oraz przenoszenia swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub
poprawienia, a także usunięcia.
Użytkownik ma również prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą
przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
Użytkownik ma również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą
przetwarzania będą prawnie uzasadnione interesy Administratora lub podmiotu trzeciego, w tym sprzeciwu
dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.
Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, w przypadku niepodania danych Administrator nie będzie
mógł odpowiedzieć na zadane pytanie lub wykonać czynności poleconej przez Użytkownika.
W celu skorzystanie z praw Użytkownik powinien wysłać wiadomość pod adres e-mail:
rezerwacja@statkiempotrawie.com.

§ 2. Polityka cookies

1. Co to jest plik Cookie?
Serwis tak, jak każda inna strona internetowa używa plików cookies (ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki
tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje
zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je
utworzyła. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego
łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je
utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

2. W jakim celu strona internetowa korzysta z plików Cookies?
Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu
operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych
do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Zebrane dane służą do:
Monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie
Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
Obsługi liczników odwiedzin, zapamiętywanie wybranej wersji językowej.
Do celów statystycznych, w szczególności umożliwienia analizowania sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z
Serwisu, korzystając z narzędzi Google Analytics, Google Tag Manager, które rejestrują zachowanie użytkownika
na stronie.
Pliki cookies stosowane są, aby zagwarantować najwyższy standard wygody serwisu, a zebrane dane są
wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Ekopolar Bartłomiej Ruciński, w celu optymalizacji działań.

Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze lub innym urządzeniu
Użytkownika w celu umożliwienia Serwisowi przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niego korzystają.
Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z Serwisu przez Użytkownika będą przekazywane dla
Google.

Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z Serwisu przez Użytkownika, tworzenia
raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z
ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.
Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na
podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
Użytkownik może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki
blokującego Google Analytics, który dostępny jest pod tym linkiem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .

3. Jakich plików Cookies używamy?
Na stronie Serwisu wykorzystywane są następujące pliki cookies:
 sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
przeglądarki internetowej,
 stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do
momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

4. Czy mogę zrezygnować z akceptowania plików Cookies?
Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem plików cookies są obsługiwane przez przeglądarki
internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie je akceptuje.
Jednak użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by ta odrzucała prośby o przechowanie plików cookies w
ogóle lub tych wybranych. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim podejmiemy taką decyzję
warto pamiętać jednak, że wiele plików cookies pomaga w korzystaniu ze strony internetowej. Zamiana
konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies, może
spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Podobne skutki może spowodować
wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi

5. Jak wyłączyć obsługę plików Cookies?
Szczegółowe informacje o obsłudze plików Cookies dostępne są w ustawieniach oraz dokumentacji wybranej
przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmiany ustawień plików Cookies oznacza, że użytkownik zgadza się na
ich umieszczanie oraz odczytywanie przez serwis.

Pod tymi linkami zamieszczone są informacje jak usunąć cookies w najpopularniejszych przeglądarkach
internetowych:
 Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
 Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
 Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
 Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

W przypadku pytań dotyczących Polityki prosimy o kierowanie ich na adres e-mail: :
rezerwacja@statkiempotrawie.com